Daily Archives: mars 8, 2022

Även om det går långsamt, så går det åt rätt håll!

I Almis Styrelsekartläggning 2022 ser vi att Jönköpings län fortfarande ligger sämst till i landet när det gäller hur stor andel av styrelseplatserna som innehas av kvinnor och andel bolag med jämställda styrelser. Men om vi bortser från hur länet ligger till jämfört med övriga landet och i stället väljer att fokusera på hur utvecklingen […]