Skill Executive är ny guldpartner till 100-listan

Vi är mycket glada att kunna presentera Skill Executive som ny guldpartner till 100-listan. ”Vi vet hur viktig styrelsen är för ett företags långsiktiga utveckling och att mångfacetterade, jämställda team bidrar till ännu bättre prestationer. Vi ser det som självklart att bidra till ökad jämställdhet för bättre beslut, ökad lönsamhet och ökat förtroende från intressenter.” Säger Pia Carlgren som är marknadschef för Skillkoncernen. 

Varför är ni partner till 100-listan?

– Vi vill vara med och göra skillnad helt enkelt. Vi vet hur viktig styrelsen är för ett företags långsiktiga utveckling och att mångfacetterade, jämställda team bidrar till ännu bättre prestationer. Vi ser det som självklart att bidra till ökad jämställdhet för bättre beslut, ökad lönsamhet och ökat förtroende från intressenter. Det är en viktig aspekt av modern företagsstyrning och en viktig faktor för företags framgång och hållbarhet.

Vilka utmaningar eller hinder har ni upplevt när det gäller att öka andelen kvinnliga ledamöter i styrelser?

– Det vi ser är att många styrelser fortfarande tillsätts genom att man söker kandidater i sina egna nätverk och inte genom en valberedning eller extern aktör med ett tydligt uppdrag och anpassade tillvägagångssätt. Det kan också vara så att man som ägare har en snäv bild av vad som är en bra kandidat för uppdraget när det gäller bakgrund och erfarenhet, där man tenderar att efterfråga den kompetens som redan finns i bolagsledningen eller övrig styrelse kopplat till exempelvis branscherfarenhet – istället för att söka andra, kompletterande kvaliteter och kompetenser. Självklart handlar det också om normer, förväntningar och säkert också om att det är utmanande med val som innebär en förändring.

Hur jobbar ni med jämställdhet och mångfald i ert bolag?

– För oss inom Skillkoncernen går frågan som en röd tråd igenom hela vår verksamhet med målet att öka jämställdheten inom teknik- och industriföretag, men också i samhället i stort. Vi jobbar med allt ifrån att inspirera barn och unga tjejer att intressera sig för teknik och IT, att möta och stötta universitetsstuderande kvinnor i att se hela paletten av möjligheter till att hjälpa våra kunder till ökad jämställdhet genom fördomsfri rekrytering och ökad kunskap i frågorna.

Victor Wakerius, Handelskammaren Jönköpings län, Pia Carlgren, marknadschef och Maria Svensson, Senior consultant, Skill Executive.

Om Skill

Skill är en modern kompetenskoncern och en heltäckande partner inom strategisk kompetensförsörjning. Under varumärkena Skill och Skill Executive erbjuder vi ett brett tjänsteutbud inom rekrytering, bemanning, personalsäkerhet och kompetensutveckling samt chefsrekrytering, executive search och interim management. Vi gör också unika satsningar på att inspirera unga att intressera sig för teknik och IT, för att främja den långsiktiga kompetensförsörjningen. Läs mer på skillexecutive.se och skill.se.

Vill ni också bli partner till 100-listan?

Projektet med 100-listan möjliggörs tack vare våra samarbetspartners.
Vi är tacksamma för att företag i Jönköpings län vill vara med och stötta denna viktiga fråga!

Kontakt & frågor
Victor Wakerius
victor.wakerius@handelskammarenjonkoping.se