Här söker du styrelseledamöter

På listan finner du kandidater som alla har minst två års erfarenhet av styrelsearbete i affärsdrivande verksamhet och/eller två års erfarenhet av arbete i ledande befattning i affärsdrivande bolag. Nedan kan du söka efter önskad kompetens och/eller bransch.

Har du den erfarenhet vi söker och vill vara med på 100-listan?

Anna Carendi

Affärsutveckling, Förändringsledning, Företags- & ledningsutveckling, Företagsledning, Försäljning, Hållbarhet, Ledarskap, Marknadsföring/kommunikation, Verksamhetsutveckling,
Konsultbranschen,
Till profil

Anna Carendi

Vd/Hållbarhetskonsult
Affärsutveckling, Förändringsledning, Företags- & ledningsutveckling, Företagsledning, Försäljning, Hållbarhet, Ledarskap, Marknadsföring/kommunikation, Verksamhetsutveckling,
Konsultbranschen,

Anna stöttar företag och organisationer att bli mer attraktiva och lönsamma genom att integrera hållbarhet i deras verksamheter, affärsstrategier och kommunikation. Hon har startat hållbarhetsnätverket CSR Småland, där hon idag är ordförande. Hon har även varit ordförande i StyrelseAkademien Jönköping och arbetat för att öka kunskapen om nyttan med styrelsearbete. Med bred erfarenhet från ledande positioner inom olika branscher bidrar Anna i styrelsearbetet med hållbar affärsutveckling, omvärldsanalyser, struktur och strategiskt tänk. Till vardags är Anna VD och grundare av Diya Consulting AB.

Jönköping anna.carendi@diya.se Läs mer på Linkedin

Anna Hörberg

Affärsutveckling, Förändringsledning, Företagsledning, Hållbarhet, Ledarskap, Produktion & tillverkning, Teknik, Verksamhetsutveckling,
Massa- & pappersindustri,
Till profil

Anna Hörberg

Business Development Manager
Affärsutveckling, Förändringsledning, Företagsledning, Hållbarhet, Ledarskap, Produktion & tillverkning, Teknik, Verksamhetsutveckling,
Massa- & pappersindustri,

Positiv, värdedriven ledare med processindustrin som en röd tråd genom arbetslivet. Jag få energi när jag arbetar i team och får bidra till utvecklingen av både människor och affär.

Jönköping anna.horberg@ahlstrom-munksjo.com Läs mer på Linkedin

Anna Stålenbring

Affärsutveckling, Ekonomi, Finans, Företagsledning, Förvärv, Internationalisering, Produktion & tillverkning, Tillväxt,
Industri,
Till profil

Anna Stålenbring

Styrelsearbete
Affärsutveckling, Ekonomi, Finans, Företagsledning, Förvärv, Internationalisering, Produktion & tillverkning, Tillväxt,
Industri,

Anna har mer än 30 års erfarenhet från ledande positioner i internationella industriföretag. Hon har medverkat i greenfield-etableringar i Nord- och Sydamerika, Europa och Asien och har bidragit i genomförandet av ett 30-tal förvärv i Europa och Nordamerika. Anna arbetar för närvarande som styrelseledamot i sex noterade och två onoterade bolag.

Jönköping anna.stalenbring@aadvisory.se Läs mer på Linkedin

Anna-Lena Isaksson

Affärsutveckling, Digitalisering, Företags- & ledningsutveckling, Hållbarhet, Produktion & tillverkning, Start-up, Tillväxt,
Juridik,
Till profil

Anna-Lena Isaksson

Vd/ägare
Affärsutveckling, Digitalisering, Företags- & ledningsutveckling, Hållbarhet, Produktion & tillverkning, Start-up, Tillväxt,
Juridik,

I styrelsearbetet bidrar Anna-Lena med strategisk höjd och affärsutveckling utan att för den skull göra saker mer komplexa än vad de är. Hon brinner för hållbarhetsfrågor och lönsam tillväxt. Anna-Lena har hög integritet och en stark moralisk kompass. Hon har lång styrelseerfarenhet av såväl ägarledda bolag i stark tillväxt som erfarenhet som styrelsesekreterare i noterade bolag.

Jönköping anna-lena.isaksson@insatt.com Läs mer på Linkedin

AnnaKarin Zinnerfors

Affärsutveckling, Förändringsledning, Företags- & ledningsutveckling, Företagsledning, Försäljning, Hållbarhet, HR, Ledarskap, Marknadsföring/kommunikation, Tillväxt, Verksamhetsutveckling,
Bygg/konsumentartiklar,
Till profil

AnnaKarin Zinnerfors

Affärsutveckling, Förändringsledning, Företags- & ledningsutveckling, Företagsledning, Försäljning, Hållbarhet, HR, Ledarskap, Marknadsföring/kommunikation, Tillväxt, Verksamhetsutveckling,
Bygg/konsumentartiklar,

AnnaKarin har många års erfarenhet av olika ledande positioner inom IKEA; i Sverige och internationellt, senast som varuhuschef i Jönköping. Därefter har hon bytt bransch och haft vd-rollen i ett medelstort byggföretag i Jönköping och därmed breddat sin erfarenhet. Med högt engagemang och en förmåga att bygga förtroendefulla relationer får hon människor att växa och planer att genomföras. Hon rör sig lätt mellan strategiska/långsiktiga frågor och i operativa frågor för snabba resultat. Målinriktat jobbar hon för tillväxt, organisationsutveckling samt nöjda kunder. AnnaKarin har erfarenhet från många Advisory Boards inom IKEA och fungerar i dag som rådgivare/facilitator åt flera lokala entreprenörer.

Jönköping zinnerfors@gmail.com Läs mer på Linkedin

Annelill Annvik

Affärsutveckling, Ekonomi, Företags- & ledningsutveckling, Företagsledning, Försäljning, Hållbarhet, HR, Ledarskap, Marknadsföring/kommunikation, Produktion & tillverkning, Produktionstjänster, Start-up, Verksamhetsutveckling,
Förpackningsbranschen,
Till profil

Annelill Annvik

Vd/ägare
Affärsutveckling, Ekonomi, Företags- & ledningsutveckling, Företagsledning, Försäljning, Hållbarhet, HR, Ledarskap, Marknadsföring/kommunikation, Produktion & tillverkning, Produktionstjänster, Start-up, Verksamhetsutveckling,
Förpackningsbranschen,

Driver familjeägt producerande bolag i 3:e generationen. Annelill är ekonom och inte rädd för att satsa på ny teknik och utveckla affärsområden. Erfarenhet inom försäljning med fokus på kundens varumärke och hållbarhet. Vardagen består av ledarskap, personal, försäljning och affärsutveckling. Har idag styrelseuppdrag i Almi Jönköping och HV71. Har genomfört generationsväxling och ställts inför dess utmaningar.

Värnamo annelill.annvik@gafs.se Läs mer på Linkedin

Annica Lind Nordberg

Affärsutveckling, Digitalisering, Förändringsledning, Företags- & ledningsutveckling, Företagsledning, Försäljning, Förvärv, IT, Ledarskap, Logistik, Marknadsföring/kommunikation, Produktion & tillverkning, Produktionstjänster, Start-up, Teknik, Tillväxt, Verksamhetsutveckling,
Bygg,
Till profil

Annica Lind Nordberg

Vd/partner
Affärsutveckling, Digitalisering, Förändringsledning, Företags- & ledningsutveckling, Företagsledning, Försäljning, Förvärv, IT, Ledarskap, Logistik, Marknadsföring/kommunikation, Produktion & tillverkning, Produktionstjänster, Start-up, Teknik, Tillväxt, Verksamhetsutveckling,
Bygg,

Annica är en erfaren vd och styrelseledamot, framför allt inom tillverkande industri med säljande inriktning. Hon har erfarenhet från stora koncerner, medelstora och små företag inom privata sektorn. En av Annicas styrkor är att hon är nyfiken och älskar att lära sig nya saker. Har också lätt för att snabbt skaffa sig en överblick av olika situationer och se lösningar på omöjliga uppgifter. Smålänning sen start!

Jönköping annica.management@gmail.com Läs mer på Linkedin

Annika Stålhandske

Digitalisering, Förändringsledning, Företags- & ledningsutveckling, Företagsledning, HR, Ledarskap, Logistik, Produktion & tillverkning, Produktionstjänster, Teknik, Tillväxt, Verksamhetsutveckling,
Konsult/ledarskap,
Till profil

Annika Stålhandske

Ägare/Ledarcoach
Digitalisering, Förändringsledning, Företags- & ledningsutveckling, Företagsledning, HR, Ledarskap, Logistik, Produktion & tillverkning, Produktionstjänster, Teknik, Tillväxt, Verksamhetsutveckling,
Konsult/ledarskap,

I ett styrelseuppdrag kan Annika bidra med mångårig erfarenhet av ledarskap och operativ styrning, med energi och kraft samt viljan att ständigt utvecklas vidare. Hon arbetar i dag som konsult inom ledarskap, teamutveckling och coaching. Annika har 20 års erfarenhet som chef/ledare på flera nivåer inom stora bolag där leverans, produktion och logistik har varit i fokus. Hon har drivit många förändringsprojekt och trivs i en organisation med utmaningar och hög arbetstakt. Annikas utbildning är Civilingenjör, inriktning produktion och logistik.

Jönköping med omnejd annika@growingleaders.se Läs mer på Linkedin

Åsa Iwanson

Affärsutveckling, Digitalisering, E-handel, Förändringsledning, Företagsledning, IT, Ledarskap, Marknadsföring/kommunikation, Teknik, Tillväxt, Verksamhetsutveckling,
IT,
Till profil

Åsa Iwanson

Vd
Affärsutveckling, Digitalisering, E-handel, Förändringsledning, Företagsledning, IT, Ledarskap, Marknadsföring/kommunikation, Teknik, Tillväxt, Verksamhetsutveckling,
IT,

Åsa Iwanson är vd för Spot On – digital byrå med fokus på E-handel. Hon har lång erfarenhet inom digitalisering, E-handel, IT- och verksamhetsutveckling ifrån så väl stora koncerner, medelstora och små företag inom privata sektorn samt eget bolag. Åsas erfarenhet av så väl operativ och strategiskt utveckling och styrning gör att hon har förmågan att snabbt se en helhet och vad en förändring och utveckling kan medföra, både för individen samt bolaget.

asa.iwanson@gmail.com Läs mer på Linkedin

Camilla Danielsson

Affärsutveckling, Digitalisering, Förändringsledning, Företags- & ledningsutveckling, Företagsledning, Försäljning, Ledarskap, Marknadsföring/kommunikation, Start-up, Tillväxt, Verksamhetsutveckling,
Marknad,
Till profil

Camilla Danielsson

Vd/ägare
Affärsutveckling, Digitalisering, Förändringsledning, Företags- & ledningsutveckling, Företagsledning, Försäljning, Ledarskap, Marknadsföring/kommunikation, Start-up, Tillväxt, Verksamhetsutveckling,
Marknad,

Camilla är en erfaren ledare med utvecklingsfokus. Sedan år 2000 har hon haft både strategiska och operativa chefspositioner inom olika branscher med uppdrag att etablera och utveckla affärer, organisationer och varumärken. Camilla har sedan 2014 erfarenhet av styrelsearbete, är certifierad styrelseledamot för små- och medelstora aktiebolag samt medlem i StyrelseAkademien. I dag handlar resan inte så mycket om att ta sig från punkt A till punkt B. I dag utmanas hela vår omgivning av digitalisering, förändrade affärsmodeller, nya produkter och tjänster på en global marknad. Camilla har erfarenhet av både start-up-miljö och koncernledning, har varit med om tillväxtresa och hon verkar mitt i transformationen mellan analogt och digitalt.

Jönköping camilla.danielsson@evenstar.se Läs mer på Linkedin

Elisabeth Thureson

Affärsutveckling, Ekonomi, Finans, Förändringsledning, Företags- & ledningsutveckling, Företagsledning, HR, Ledarskap, Logistik, Tillväxt, Verksamhetsutveckling,
Förpackningsbranschen,
Till profil

Elisabeth Thureson

Ägare/ekonomichef
Affärsutveckling, Ekonomi, Finans, Förändringsledning, Företags- & ledningsutveckling, Företagsledning, HR, Ledarskap, Logistik, Tillväxt, Verksamhetsutveckling,
Förpackningsbranschen,

Elisabeth bidrar med glädje och engagemang i styrelsen, alltid nyfiken och påläst. Har lång erfarenhet från näringslivet, först som revisor och sedan som ekonomi- och personalchef i ett större familjeföretag. Flera års deltagande i ledningsgrupper och styrelser har gett stor erfarenhet och kunskap. Ansvarat för både köp och försäljning av bolag, samt rekrytering av personal på alla befattningar inom bolaget.

Vetlanda elisabeth.thureson@thureda.se Läs mer på Linkedin

Emelie Palmér

Affärsutveckling, Digitalisering, Ekonomi, Förändringsledning, Företags- & ledningsutveckling, Företagsledning, Försäljning, HR, Internationalisering, Ledarskap, Marknadsföring/kommunikation, Start-up, Tillväxt,
Ledarskapsutveckling,
Till profil

Emelie Palmér

Ägare/konsult
Affärsutveckling, Digitalisering, Ekonomi, Förändringsledning, Företags- & ledningsutveckling, Företagsledning, Försäljning, HR, Internationalisering, Ledarskap, Marknadsföring/kommunikation, Start-up, Tillväxt,
Ledarskapsutveckling,

Emelie är en erfaren ledare som byggt framgångsrika team och ledningsgrupper med fokus på utveckling och tillväxt. I dag driver hon företag och arbetar med utveckling av ledare och individer genom utbildning, föreläsningar samt individuell coaching. Emelie bidrar mer än gärna med sin kunskap och erfarenhet i bolag som vill utvecklas, förändras och utmanas.

Jönköping emelie@growingleaders.se Läs mer på Linkedin

Emelie Terlinder

Affärsutveckling, Digitalisering, Företagsledning, Internationalisering, Produktionstjänster, Start-up, Tillväxt, Verksamhetsutveckling,
Juridik,
Till profil

Emelie Terlinder

Jurist/ägare
Affärsutveckling, Digitalisering, Företagsledning, Internationalisering, Produktionstjänster, Start-up, Tillväxt, Verksamhetsutveckling,
Juridik,

Emelie har utifrån sin roll som konsultande bolagsjurist erfarenheter från arbete med många ledningsgrupper och företag i olika faser. Hon har ett särskilt hjärta för tillverkningsindustrin men har även många kunder inom tjänstesektorn och driver själv ett bolag som digitaliserar compliance-arbetet. Bidrar med nyfikenhet, framåtdrift och kunskaper inom riskhantering, compliance, ledning och affärsutveckling.

Jönköping emelie.terlinder@insatt.com Läs mer på Linkedin

Emma Hallman

Affärsutveckling, Digitalisering, Ekonomi, Förändringsledning, Företags- & ledningsutveckling, Företagsledning, Hållbarhet, Ledarskap, Logistik, Produktion & tillverkning, Produktionstjänster, Teknik, Tillväxt, Verksamhetsutveckling,
Industri,
Till profil

Emma Hallman

Produktionsteknisk chef
Affärsutveckling, Digitalisering, Ekonomi, Förändringsledning, Företags- & ledningsutveckling, Företagsledning, Hållbarhet, Ledarskap, Logistik, Produktion & tillverkning, Produktionstjänster, Teknik, Tillväxt, Verksamhetsutveckling,
Industri,

Emma är en erfaren ledare inom tillverkningsindustrin. Hon har ett brett kunnande inom tekniska lösningar och hur man genom att använda teknik kan rationalisera och industrialisera tillverkningsprocesser. I sitt yrkesliv har Emma en lång erfarenhet att leda och driva stora företags utvecklings- och förädlingsarbete. Hon har suttit i flertalet ledningsgrupper och vet hur man på bästa sätt utvecklar både företag samt medarbetare för att få dem att växa tillsammans. Med ett starkt engagemang och en moralisk kompass är Emma en driven ledare som jobbar stenhårt mot framgång och uppsatta mål.

Habo emma.hallman@fagerhult.se Läs mer på Linkedin

Emma Nord

Ekonomi, Företagsledning, Produktion & tillverkning,
Industri,
Till profil

Emma Nord

Vd
Ekonomi, Företagsledning, Produktion & tillverkning,
Industri,

Emma är utbildad civilekonom som förutom sitt arbete älskar att vara med sin familj, träna och läsa böcker. Hon har arbetat på Vaggeryds Svarv sedan 2006 och som vd sedan 2014. Vaggeryds Svarv grundades av Emmas pappa 1995 och hon är väldigt stolt över att få förvalta och driva detta företag vidare.

Vaggeryd emma.nord@vaggerydssvarv.se Läs mer på Linkedin

Hanna Aspklint

Affärsutveckling, Digitalisering, Företags- & ledningsutveckling, Företagsledning, IT, Ledarskap, Marknadsföring/kommunikation, Offentlig verksamhet, Teknik, Tillväxt, Verksamhetsutveckling,
Digitalisering/IT,
Till profil

Hanna Aspklint

Vd
Affärsutveckling, Digitalisering, Företags- & ledningsutveckling, Företagsledning, IT, Ledarskap, Marknadsföring/kommunikation, Offentlig verksamhet, Teknik, Tillväxt, Verksamhetsutveckling,
Digitalisering/IT,
Hanna Aspklint är vd för Knowit Jönköping & Karlstad. Tidigare roller: kommunikationschef, marknadschef & projektledare. Starka kompetenser inom digitalisering, marknad och bolagsutveckling. Hon har ett genuint intresse för människor och affärsutveckling. Positiv, resultat- och lösningsorienterad och håller fokus utan att fastna i detaljer. En lagspelare som är handlingskraftig, lyhörd och kreativ. Hanna har också ett stort engagemang i idrottsrörelsen och sitter och har suttit i ett antal föreningsstyrelser och sektioner.
Jönköping hanna.aspklint@knowit.se Läs mer på Linkedin

Hanna Törnqvist

Förändringsledning, Hållbarhet, Ledarskap, Teknik, Verksamhetsutveckling,
Fastighet,
Till profil

Hanna Törnqvist

Hållbarhetschef
Förändringsledning, Hållbarhet, Ledarskap, Teknik, Verksamhetsutveckling,
Fastighet,

Hanna bidrar med en bred kompetens inom hållbarhet. Erfarenhet av verksamhetsutveckling inom flera branscher, men främst inom fastighetsbranschen. I dag hållbarhetschef inom allmännyttan, tidigare driftchef vid offentlig verksamhet och miljöchef på börsnoterat bolag. Hennes styrka är att kunna bidra till tydliga strategier som enkelt kan tillämpas i respektive verksamhet. I ett styrelserum är Hanna alltid påläst och ser till helheten snarare än detaljerna.

Jönköping hanna.tornqvist@vatterhem.se Läs mer på Linkedin

Helena Hjalmarsson

Affärsutveckling, Digitalisering, Förändringsledning, Företags- & ledningsutveckling, Företagsledning, Försäljning, IT, Marknadsföring/kommunikation, Verksamhetsutveckling,
Digital affärsutveckling/kommunikation,
Till profil

Helena Hjalmarsson

Marketing executive and Senior Digital business developer/strategist
Affärsutveckling, Digitalisering, Förändringsledning, Företags- & ledningsutveckling, Företagsledning, Försäljning, IT, Marknadsföring/kommunikation, Verksamhetsutveckling,
Digital affärsutveckling/kommunikation,

Helena är medgrundare och ägare till koncernbolaget Digital Talent Gorup AB, Team Digtory AB och Knockify Marketing Agency. Hon har 18 års erfarenhet inom digital affärsutveckling och kommunikation. Helena var först ute i Sverige med att ta fram YH-utbildningar som Digital marknadskoordinator och E-handelslogistiker. I dag jobbar Helena som beslutsstöd till företag som står inför digitala förändringsresor där transformation och knyta kunden närmre i affärsprocessen är ett stort fokus.

Jönköping helena@digtory.se Läs mer på Linkedin

Helena Nordström

Affärsutveckling, Digitalisering, Förändringsledning, Företags- & ledningsutveckling, Företagsledning, Försäljning, Marknadsföring/kommunikation, Offentlig verksamhet, Teknik, Verksamhetsutveckling,
Marknad,
Till profil

Helena Nordström

Vd
Affärsutveckling, Digitalisering, Förändringsledning, Företags- & ledningsutveckling, Företagsledning, Försäljning, Marknadsföring/kommunikation, Offentlig verksamhet, Teknik, Verksamhetsutveckling,
Marknad,

Bidrar med spets inom marknadsföring, varumärken, försäljning, affärsutveckling och omvärldstrender. Entreprenör med erfarenhet som styrelseordförande i digitaliseringsbyrå, styrelseledamot och delägare i rekryteringsbolag och styrelseledamot i internationellt besöksmål. Certifierad styrelseledamot och ordförandeutbildad via StyrelseAkademien. Har sina första styrelseerfarenheter inom ideell sektor. Brinner extra mycket för samhällsutveckling och gränssnittet mellan teknik och samhälle. Till vardags vd och grundare i bolaget Placebrander.

Jönköping helena@placebrander.se Läs mer på Linkedin

Hillevi Lindström

Affärsutveckling, Ekonomi, Förändringsledning, Företags- & ledningsutveckling, Företagsledning, Försäljning, Förvärv, HR, Ledarskap, Offentlig verksamhet, Produktion & tillverkning, Produktionstjänster, Verksamhetsutveckling,
Djursjukvård, Industri,
Till profil

Hillevi Lindström

Ägare inom industriföretag/Chef distriktsveterinärerna Sverige
Affärsutveckling, Ekonomi, Förändringsledning, Företags- & ledningsutveckling, Företagsledning, Försäljning, Förvärv, HR, Ledarskap, Offentlig verksamhet, Produktion & tillverkning, Produktionstjänster, Verksamhetsutveckling,
Djursjukvård, Industri,

Hillevi Lindström, utbildad civilekonom, är chef för Sveriges Distriktsveterinärer och har 20 års erfarenhet av styrelsearbete inom industri. Hon har en bred erfarenhet inom ekonomifunktion och HR-ledning samt att driva familjeföretag och säljande tjänsteverksamhet. Hillevi har en mångårig erfarenhet från ledningsgrupp och styrelsearbete. Hon drivs av att utveckla företag och verksamheter långsiktigt och ser nyttan av att kunna arbeta både strategiskt och operativt.

Jönköping hillevi.li@telia.com Läs mer på Linkedin

Ida Severin

Hållbarhet, Marknadsföring/kommunikation, Verksamhetsutveckling,
Kommunikation,
Till profil

Ida Severin

Chef Hållbarhet & Kommunikation
Hållbarhet, Marknadsföring/kommunikation, Verksamhetsutveckling,
Kommunikation,

Ida har jobbar med kommunikation, varumärkesutveckling och marknadsföring i hela sitt yrkesliv, både som konsult och som ansvarig chef. Hon har ett stort engagemang i hållbarhetsfrågor och drivs av att inkludera dem på ett affärsmässigt sätt i verksamheten så att det skapar värde både för ägare och samhälle. Tidigare erfarenheter av styrelsearbete inkluderar bland annat Friskis och Svettis Jönköping, Handelskammaren i Jönköpings län och JSC IT-partner i Nässjö. Certifierad styrelseledamot av StyrelseAkademien. Idag är i Ida chef för Hållbarhet & kommunikation på Länsförsäkringar Jönköping och sitter i bolagets ledningsgrupp.

Jönköping ida@idarydh.se Läs mer på Linkedin

Jaana Fransson

Affärsutveckling, Företags- & ledningsutveckling, Företagsledning, Försäljning, HR, Ledarskap, Marknadsföring/kommunikation, Verksamhetsutveckling,
Bemanning/rekrytering,
Till profil

Jaana Fransson

Verksamhetschef
Affärsutveckling, Företags- & ledningsutveckling, Företagsledning, Försäljning, HR, Ledarskap, Marknadsföring/kommunikation, Verksamhetsutveckling,
Bemanning/rekrytering,

När Jaana gick in som delägare i OnePartnerGroup GGVV 2014 fanns de i Vaggeryd. Sedan dess har de vuxit och finns nu även både i Anderstorp och Värnamo. Jaana driver även sedan en tid tillbaka kontoret i Halmstad. Hon brinner för att sätta kompetens på rätt plats och hjälpa företag att utvecklas tillsammans med OnePartnerGroup. Jaana älskar varumärkesbyggande och employerbranding, vilket hon ser som en viktig del i företagens utveckling. Marknadsföring, försäljning och rekrytering är hennes vardag – samtidigt som hon ska ta hand om personal, jobba med budget och tänka strategiskt framåt med bolaget. För Jaana är det viktigt att det är roligt att jobba tillsammans med OnePartnerGroup och att deras kunder ska få energi tillbaka. Hon uppmuntrar sina medarbetare att jobba i denna anda och leva upp till deras värdegrunder; Schysst | Framåtlutad | Lagspelare. Sedan 2014 sitter Jaana även med som ordförande i Gislaved Näringslivsförening och som suppleant i Enter Gislaved AB.

Anderstorp, Värnamo, Vaggeryd jaana.fransson@onepartnergroup.se Läs mer på Linkedin

Jeanette Hagberg

Förändringsledning, Företags- & ledningsutveckling, Företagsledning, Ledarskap, Logistik, Tillväxt,
Supply Chain,
Till profil

Jeanette Hagberg

Site manager
Förändringsledning, Företags- & ledningsutveckling, Företagsledning, Ledarskap, Logistik, Tillväxt,
Supply Chain,

Jeanette har en lång och bred erfarenhet från ledande befattningar inom IKEA, både i Sverige och internationellt. Hennes mål är att bygga och utveckla organisationer som skapar förutsättningar för gott ledarskap, effektivitet och leverans på både kort och lång sikt. Hon har erfarenhet av Retail, Rese- och eventbranschen, Range & Supply och distribution/e-handel. Jeanette besitter stor kompetens inom ledarskap och personlig utveckling, hon leder sig själv och andra genom att skapa en solid bas av engagemang, ansvarstagande och förändringsvilja. Jeanette vurmar starkt för nytänkande och antar nya utmaningar med ett öppet sinne, stor nyfikenhet och lösningsfokus.

Jönköping jeanette.hagberg2@ingka.ikea.com Läs mer på Linkedin

Johanna Grek

Affärsutveckling, Förändringsledning, Företags- & ledningsutveckling, Företagsledning, Försäljning, HR, Ledarskap, Marknadsföring/kommunikation,
Bemanning/rekrytering,
Till profil

Johanna Grek

Regional Branch Manager
Affärsutveckling, Förändringsledning, Företags- & ledningsutveckling, Företagsledning, Försäljning, HR, Ledarskap, Marknadsföring/kommunikation,
Bemanning/rekrytering,

Med erfarenhet och kunskap om, och stor insyn i, en stor mängd organisationer och företag har Johanna genom åren skaffat sig en djup förståelse för vad som efterfrågas hos ledare och chefer, samt vilka kompetenser företag behöver för att kunna avancera mot nästa mål. Hon omsätter med lätthet sina kunskaper för att på ett pedagogiskt sätt utmana företag såväl som ledare att utvecklas och fördjupa sina goda egenskaper, erfarenheter och kunskaper. Värdet av företagens framgång ligger i vilka personer som arbetar där samt vilka personligheter och kunskaper som behövs för att nå nya höjder. Som chef och ledare arbetar Johanna utifrån individen och dess utveckling för att skapa det mest framgångsrika teamet. Lagandan och passionen är grundvärderingarna när Johanna bygger team.

Jönköping johanna.grek@adecco.se Läs mer på Linkedin

Karin Sandén Ahlqvist

Affärsutveckling, Digitalisering, Företagsledning, Försäljning, Internationalisering, Ledarskap, Marknadsföring/kommunikation, Tillväxt, Verksamhetsutveckling,
Marknad/kommunikation,
Till profil

Karin Sandén Ahlqvist

Marknadschef
Affärsutveckling, Digitalisering, Företagsledning, Försäljning, Internationalisering, Ledarskap, Marknadsföring/kommunikation, Tillväxt, Verksamhetsutveckling,
Marknad/kommunikation,

Karin beskriver sig som transparent, nyfiken, orädd och engagerad – hon vill leda förändring och skapa en kontext för tillhörighet och värdeskapande. Karin har lång erfarenhet av att arbeta internationellt med stora organisationer med kommunikation och marknadsföring. Hon brinner för att skapa tillväxt genom att kunna paketera erbjudanden och mervärden till kund. Karin har ett stort engagemang för lagidrott och har suttit i olika föreningsstyrelser och är i dag marknadschef för Axelent-gruppen.

Hillerstorp karin.sanden@axelent.se Läs mer på Linkedin

Kristina Karlsson

Affärsutveckling, Digitalisering, Ekonomi, Finans, Förändringsledning, Företags- & ledningsutveckling, Företagsledning, Förvärv, Hållbarhet, HR, IT, Ledarskap, Marknadsföring/kommunikation, Verksamhetsutveckling,
Fastighet, Tillverkningsindustri,
Till profil

Kristina Karlsson

CFO
Affärsutveckling, Digitalisering, Ekonomi, Finans, Förändringsledning, Företags- & ledningsutveckling, Företagsledning, Förvärv, Hållbarhet, HR, IT, Ledarskap, Marknadsföring/kommunikation, Verksamhetsutveckling,
Fastighet, Tillverkningsindustri,

Kristina Karlsson, utbildad civilekonom, är CFO på Nivika Fastigheter AB (publ) och har tidigare erfarenget från tillverkningsindustrin inom plast/metall. Hon har en bred erfarenhet inom ekonomifunktion och ledning i såväl mindre familjeägda bolag som stora koncerner med institutionella ägare. Kristina har mångårig erfarenhet från ledningsgrupp och styrelsearbete och har en utpräglad helikoptersyn på företaget och företagets affär.

Gnosjö berget.gnosjo@telia.com Läs mer på Linkedin

Kristina Laurelii

Ekonomi, Finans, Förändringsledning, Företags- & ledningsutveckling, Företagsledning, Förvärv, Hållbarhet, HR, Ledarskap, Offentlig verksamhet, Produktion & tillverkning, Start-up, Tillväxt, Verksamhetsutveckling,
Fastighet, IT,
Till profil

Kristina Laurelii

CFO
Ekonomi, Finans, Förändringsledning, Företags- & ledningsutveckling, Företagsledning, Förvärv, Hållbarhet, HR, Ledarskap, Offentlig verksamhet, Produktion & tillverkning, Start-up, Tillväxt, Verksamhetsutveckling,
Fastighet, IT,

Kristina har 20 års erfarenhet av arbete som ekonomichef i olika branscher, allt ifrån offentlig verksamhet till snabbväxande IT-bolag samt börsnoterade bolag inom tillverkning och fastigheter. Hon har stor erfarenhet av förvärv och försäljning av bolag samt ekonomisk kontroll och uppföljning för att skapa tillväxt och utveckling. Kristina har mångårig erfarenhet av styrelsearbete. I dag är Kristina CFO för Infobric Group, en koncern i stark tillväxt.

Jönköping kristina.laurelii@infobric.com Läs mer på Linkedin

Margareta Carlsson

Affärsutveckling, Förändringsledning, Företags- & ledningsutveckling, Företagsledning, HR, Ledarskap, Verksamhetsutveckling,
Järnväg, Ledarskapsutveckling,
Till profil

Margareta Carlsson

Vd, Managementkonsult & ICF Professional Certified Coach
Affärsutveckling, Förändringsledning, Företags- & ledningsutveckling, Företagsledning, HR, Ledarskap, Verksamhetsutveckling,
Järnväg, Ledarskapsutveckling,

Margareta Carlsson bidrar med erfarenhet dels från eget arbete som chef och ledare i olika positioner, dels från företagande, dels som managementkonsult och executive coach. Som vd leder hon ett företag i järnvägsbranschen. Som konsult arbetar Margareta i en mängd olika branscher med att utbilda och coacha chefer samt ledare i att ta fram strategier, skapa verksamhet, odla kultur och dagliga beteenden som leder mot utsatta mål. Hon har gedigen kunskap om människor i arbete, individ/grupp/organisation/kultur, samt en passion för förändrings- och utvecklingsarbete. I bagaget har Margareta utbildning i ledarskap och organisation på universitetet, utbildning som managementkonsult samt en mängd olika coachutbildningar. Hon är en verklighetsförankrad och energigivande systemtänkare – en engagerad, kompetent, tydlig, orädd och prestigelös samarbetspartner med förmåga att medvetandegöra, förmedla och inspirera.

Nässjö/Småland margareta.carlsson@solbergastation.se Läs mer på Linkedin

Maria Carlén

Affärsutveckling, Digitalisering, E-handel, Ekonomi, Finans, Förändringsledning, Företags- & ledningsutveckling, Företagsledning, Försäljning, Förvärv, IT, Logistik, Marknadsföring/kommunikation, Produktion & tillverkning, Start-up, Teknik, Tillväxt,
Konsumenttjänster, Styrelseuppdrag,
Till profil

Maria Carlén

Vd
Affärsutveckling, Digitalisering, E-handel, Ekonomi, Finans, Förändringsledning, Företags- & ledningsutveckling, Företagsledning, Försäljning, Förvärv, IT, Logistik, Marknadsföring/kommunikation, Produktion & tillverkning, Start-up, Teknik, Tillväxt,
Konsumenttjänster, Styrelseuppdrag,

Maria Carlén är i dag vd för Stormtrivs i Jönköping, en del av Huset Invest, och har haft tidigare roller som vd, styrelseordförande, styrelseledamot, egenföretagare, controller samt säljare. Maria har gått flertalet styrelseutbildningar samt StyrelseAkademiens Ordförandeutbildning och har under de senaste 20 åren arbetat aktivt i flertalet styrelser, många av dem som ordförande både inom näringslivet och föreningslivet. Maria har i dag styrelseuppdrag i flera olika företag och en förening. Hon har en förmåga och erfarenhet av att arbeta både strategiskt och operativt samt är resultat- och lösningsfokuserad. Marias vardag består av allt ifrån att arbeta fram affärsplaner och budget till att förverkliga strategiska mål. Hon är duktig på att få företag och människor att utvecklas.

Jönköping mariacarlen@me.com Läs mer på Linkedin

Maria Lindell

Affärsutveckling, Digitalisering, Ekonomi, Förändringsledning, Företags- & ledningsutveckling, Företagsledning, Försäljning, Hållbarhet, IT, Ledarskap, Marknadsföring/kommunikation, Offentlig verksamhet, Produktion & tillverkning, Teknik, Tillväxt, Verksamhetsutveckling,
IT-konsult,
Till profil

Maria Lindell

Vd
Affärsutveckling, Digitalisering, Ekonomi, Förändringsledning, Företags- & ledningsutveckling, Företagsledning, Försäljning, Hållbarhet, IT, Ledarskap, Marknadsföring/kommunikation, Offentlig verksamhet, Produktion & tillverkning, Teknik, Tillväxt, Verksamhetsutveckling,
IT-konsult,

Maria Lindell är anställd vd för Telemanagement Sverige, ett ägarstyrt IT-konsultbolag som arbetar med digitalisering och verksamhetsutveckling av kundmöten. Hon har en mångsidighet med bredd av olika branscher och ett urval av tidigare roller är anställd vd inom ägarstyrt marknadsföringsföretag, IT-chef samt IT-utvecklare. Maria har många års erfarenhet av ägarledda bolag, förflyttning från ägarlett till ägarstyrt samt hur viktigt styrelsearbetet är i denna förändring. Hon är positiv, handlingskraftig och lösningsorienterad med stort fokus på digitalisering och tillväxt.

Jönköping maria.lindell@wildstrawberry.se Läs mer på Linkedin

Maria Viking

Affärsutveckling, Förändringsledning, Företags- & ledningsutveckling, Företagsledning, Hållbarhet, Internationalisering, Ledarskap, Marknadsföring/kommunikation, Produktion & tillverkning, Verksamhetsutveckling,
Fashion, produktion, bygg,
Till profil

Maria Viking

Nordisk marknadschef
Affärsutveckling, Förändringsledning, Företags- & ledningsutveckling, Företagsledning, Hållbarhet, Internationalisering, Ledarskap, Marknadsföring/kommunikation, Produktion & tillverkning, Verksamhetsutveckling,
Fashion, produktion, bygg,

Maria bidrar med en gedigen erfarenhet från ledningsrummet, framför allt från produktion- och byggnadsbranschen och främst inom marknad- och strategiarbete. Hon har genom åren arbetat nära frågor som förändringsarbete, hållbarhetsfrågor, effektivitetsarbete samt personalhantering.

Jönköping maria.viking75@gmail.com Läs mer på Linkedin

Pernilla Gustavsson

Digitalisering, Ekonomi, Förändringsledning, Företagsledning, Förvärv, HR, Ledarskap, Verksamhetsutveckling,
(Dagligvaruhandel) Ekonomi och HR,
Till profil

Pernilla Gustavsson

SSC-chef
Digitalisering, Ekonomi, Förändringsledning, Företagsledning, Förvärv, HR, Ledarskap, Verksamhetsutveckling,
(Dagligvaruhandel) Ekonomi och HR,

Pernilla är chef för detalj- och partihandelskoncernen Axfoods Jönköpingsplacerade Shared Service Center (SSC) med kända butikskedjor som Willys, Hemköp, Tempo och Handlar’n samt Dagab som ansvarar för koncernens produktutveckling, inköp och logistik. SSC har hand om all administration inom ekonomi, lön och HR med tillhörande support och har drygt 110 medarbetare. Pernilla har lång erfarenhet från revision, redovisning och har verkat i flera riskkapitalbolag i ledande befattningar. Att utveckla och effektivisera verksamheter till sitt absolut bästa genom automation och robotisering är miljöer som Pernilla trivs i. Vi vill ju använda medarbetarnas fulla potential som de experter de är, helt enkelt rätt person på rätt plats och i rätt tid! 2018 tilldelades Pernilla priset Årets digitala ledare i Jönköping.

Jönköping pernilla.gustavsson@axfood.se Läs mer på Linkedin

Pernilla Ljungbergh

Affärsutveckling, Digitalisering, Ekonomi, Finans, Företags- & ledningsutveckling, Företagsledning, Försäljning, HR, Ledarskap, Marknadsföring/kommunikation, Verksamhetsutveckling,
Marknad,
Till profil

Pernilla Ljungbergh

Vd/ägare
Affärsutveckling, Digitalisering, Ekonomi, Finans, Företags- & ledningsutveckling, Företagsledning, Försäljning, HR, Ledarskap, Marknadsföring/kommunikation, Verksamhetsutveckling,
Marknad,

Att få företag att växa och bli mer lönsamma är frågor som Pernilla gärna engagerar sig i. Pernilla tror mycket på att det är människorna som gör den stora skillnaden och är den största framgångsfaktorn. I dag är hon engagerad i tre olika styrelser inom olika branscher. Att vara operativ som vd i sina egna bolag, Ny Studio och Saga, gör att hon håller sig ajour med dagens utmaningar för företag. Starka varumärken ökar värdet på sitt företag genom att de tydligt står för något och kan därför hitta fler kunder, rekrytera duktiga medarbetare och etablera värdefulla samarbeten som kan utveckla bolaget. Föreningslivet är en stor och viktig del av Pernillas liv. Det var där styrelseengagemanget började för 35 år sedan, IF Hallby handboll, och den senaste erfarenheten som vice Ordförande i Allsvenska Jönköpings Södra har gett mycket lärdom.

Jönköping pernilla@ljungbergh.com Läs mer på Linkedin

Sandra-Stina Vesterlund

Affärsutveckling, Digitalisering, Förändringsledning, Företags- & ledningsutveckling, Företagsledning, Försäljning, Hållbarhet, Internationalisering, IT, Ledarskap, Logistik, Marknadsföring/kommunikation, Produktion & tillverkning, Produktionstjänster, Teknik, Tillväxt, Verksamhetsutveckling,
Plast/förpackning,
Till profil

Sandra-Stina Vesterlund

Vd
Affärsutveckling, Digitalisering, Förändringsledning, Företags- & ledningsutveckling, Företagsledning, Försäljning, Hållbarhet, Internationalisering, IT, Ledarskap, Logistik, Marknadsföring/kommunikation, Produktion & tillverkning, Produktionstjänster, Teknik, Tillväxt, Verksamhetsutveckling,
Plast/förpackning,

Där digitalisering och hållbarhet möter industrins krav på förändringsledning är Sandra-Stina en viktig drivkraft för företagen hon engagerar sig i. Hon är ofta med i arbetet med att ställa om bolag till nya intressentkrav samt är en uppskattad föreläsare och facilitator inom bland annat hållbar plast och cirkulär ekonomi. Sandra-Stina är vd på Doxa Plast i Värnamo, aktiv styrelseledamot i Handelskammaren Jönköpings län samt ordförande för marknadsbyrån I Am Content. Med sin erfarenhet och bakgrund vill hon vara med och framtidssäkra regionen. I styrelsearbete bidrar hon med insikter kring cirkuläritet, marknadsfrågor, digitalisering samt kommande generationers konsumtionsmönster.

Värnamo & Jönköping sandra@doxaplast.se Läs mer på Linkedin

Sara Berglund

Affärsutveckling, Förändringsledning, Företags- & ledningsutveckling, Företagsledning, Försäljning, Hållbarhet, HR, Ledarskap, Marknadsföring/kommunikation, Teknik, Tillväxt, Verksamhetsutveckling,
Tillverkningsindustri,
Till profil

Sara Berglund

Vd
Affärsutveckling, Förändringsledning, Företags- & ledningsutveckling, Företagsledning, Försäljning, Hållbarhet, HR, Ledarskap, Marknadsföring/kommunikation, Teknik, Tillväxt, Verksamhetsutveckling,
Tillverkningsindustri,

Sara har en lång erfarenhet av företagsledning och affärsutveckling inom främst produktutveckling, försäljning och affärsutveckling med hållbarhet som röd tråd. Hon har en examen från KTH Konstruktion med inriktning mot innovation och design och hennes erfarenheter av både stora och små bolag, med familjeägande- och kapitalbolag, gör henne mångfasetterad. 2014 utsågs Sara till årets Framtidschef för hennes arbete med att utveckla människor och organisationer. Hon vet hur det är att leda bolag, ledningsgrupper och personalgrupper i både med- samt motgång och får alltid mycket saker att hända och organisationer att växa, både som individer men även på sista raden. Sara är känd för sitt positiva driv och har stort fokus på att affären samt människorna som gör den möjlig. Hon har arbetat i flertalet styrelser, både inom näringslivet och föreningslivet.

Jönköping sara.berglund@pelly.eu Läs mer på Linkedin

Sofia Axelsson

Affärsutveckling, Digitalisering, Ekonomi, Förändringsledning, Företags- & ledningsutveckling, Företagsledning, Försäljning, Hållbarhet, Internationalisering, Ledarskap, Marknadsföring/kommunikation, Tillväxt, Verksamhetsutveckling,
Konsumentprodukter,
Till profil

Sofia Axelsson

Affärsområdesansvarig konsument
Affärsutveckling, Digitalisering, Ekonomi, Förändringsledning, Företags- & ledningsutveckling, Företagsledning, Försäljning, Hållbarhet, Internationalisering, Ledarskap, Marknadsföring/kommunikation, Tillväxt, Verksamhetsutveckling,
Konsumentprodukter,

Sofia drivs av en passion för lönsam tillväxt genom att erbjuda produkter, service och digitala lösningar för kunden. Hon har jobbat i internationella bolag med allt från företagsledning, marknadsföring till produktansvar. Sofia är driven och målmedveten och brinner för att utveckla människor. Hon har över 15 års erfarenhet av styrelsearbete i både börsnoterade och ägarledda bolag, samt även högskola och hockeyförening. Sofia har fått förmånen att vara med om resan om att börsnotera två av dessa bolag.

Jönköping sofia.axelsson@husqvarnagroup.com Läs mer på Linkedin

Sofie Eriksson

Företags- & ledningsutveckling, Företagsledning, Ledarskap, Start-up, Verksamhetsutveckling,
Bygg,
Till profil

Sofie Eriksson

Vd
Företags- & ledningsutveckling, Företagsledning, Ledarskap, Start-up, Verksamhetsutveckling,
Bygg,

Sofie har erfarenhet inom företagsutveckling. Hon har startat ett bolag från grunden och drivit upp det till ett medelstort byggbolag. Sofie kan bidra till hur företag behöver utvecklas i tillväxtfaser och samtidigt få med struktur, mål och vision. Sofie har också ett brinnande intresse för ledarskap.

Vetlanda sofie@elbyggab.se Läs mer på Linkedin

Ulrika Albers

Affärsutveckling, Förändringsledning, Företags- & ledningsutveckling, Företagsledning, Försäljning, Internationalisering, Ledarskap, Marknadsföring/kommunikation, Produktion & tillverkning, Tillväxt, Verksamhetsutveckling,
Konsumentprodukter/marknad,
Till profil

Ulrika Albers

Företagsledning/Vd
Affärsutveckling, Förändringsledning, Företags- & ledningsutveckling, Företagsledning, Försäljning, Internationalisering, Ledarskap, Marknadsföring/kommunikation, Produktion & tillverkning, Tillväxt, Verksamhetsutveckling,
Konsumentprodukter/marknad,

Ulrika har en bred och mångårig erfarenhet i ledande roller i bolag verksamma i Sverige och internationellt. En mångsidighet och bredd finns från ett flertal branscher, i allt från mindre noterade bolag till internationella koncerner. Hon har erfarenhet som vd/CEO i en börsnoterad koncern med focus på tillväxt, förvärv av bolag och integration. Med en prestigelös ledarstil, fokus på uppgiften samt förmåga att arbeta både strategiskt och operativt får hon med sig ledningsgrupp och organisation på resan mot målet.

Mullsjö albersulrika@gmail.com Läs mer på Linkedin