Om 100-listan

100-listan är skapad av Handelskammaren Jönköpings län för att öka kompetensen och lönsamheten för näringslivet i Jönköpings län. Jönköpings län har ett dynamiskt näringsliv med mycket industri och många familjeföretag. I dag placerar sig vår region på plats 21 av 21 län när det kommer till andel kvinnliga styrelseledamöter, det vill vi ändra på. På 100-listan finner du kandidater som alla har minst två års erfarenhet av styrelsearbete i affärsdrivande verksamhet och/eller två års erfarenhet av arbete i ledande befattning i affärsdrivande bolag.

I Almis Styrelsekartläggning från mars 2023 rapporterar de om:

Andelen kvinnor som ledamot:
Riket 21 %, Jönköping 16 % (Jönköpings län i botten nationellt)

Andel bolag med minst en kvinna som ordinarie styrelseledamot:
Riket 41 %, Jönköping 37 % 

Andel bolag med kvinna på VD-posten:
Riket 14 %, Jönköping 11 % (Jönköpings län i botten nationellt)

Företag med jämställda styrelser presterar bättre än de som har ojämställda styrelser. Jämställdhet på hög nivå leder till affärsmässigt bättre beslut. Det finns all anledning att börja arbeta mera aktivt för en jämnare fördelning. Att det finns kvinnor i bolagsstyrelser eller på ledande positioner är en fråga för ökad tillväxt och ett mera lönsamt näringsliv. Därför driver Handelskammaren Jönköpings län 100-listan.

Syfte
Syftet med projektet är att ta fram och lansera en lista med kvinnor i Jönköpings län som har kompetens för och vilja för att inneha styrelseposter hos företag i Jönköpings län. Detta för en ökad tillväxt och utveckling samt konkurrenskraft för länets företag, men också en större chans för företag att åstadkomma en reell förändring.

Initiativtagare/projektägare
Handelskammaren Jönköpings län är en medlemsägd organisation som tillsammans med sina medlemmar arbetar aktivt för att främja och skapa bra förutsättningar för näringslivet i Jönköpings län. Sedan hösten 2020 driver Handelskammaren 100-listan för att öka styrelsernas kompetens i Jönköpings län.