Om 100-listan

Jönköpings län har ett dynamiskt näringsliv med mycket industri och många familjeföretag. I dag placerar sig vår region på plats 21 av 21 län när det kommer till andel kvinnliga styrelseledamöter och styrelseordförande.

I Almis Styrelsekartläggning från mars 2022 rapporterar de om:

Andel bolag med minst en kvinna som ordinarie styrelseledamot:
Riket 40 %, Jönköping 34 % (Jkpg i botten nationellt)

Andel bolag med kvinna som styrelseordförande:
Riket 14 %, Jönköping 10 % (Jkpg i botten nationellt)

Andelen kvinnor som ledamot:
Riket 20 %, Jönköping 16 % (Jkpg i botten nationellt)

Andel bolag med kvinna på VD-posten:
Riket 13 %, Jönköping 10 % (Jkpg i botten nationellt)

Företag med jämställda styrelser presterar bättre än de som har ojämställda styrelser. Jämställdhet på hög nivå leder till affärsmässigt bättre beslut. Det finns all anledning att börja arbeta mera aktivt för en jämnare fördelning. Att det finns kvinnor i bolagsstyrelser eller på ledande positioner är en fråga för ökad tillväxt och ett mera lönsamt näringsliv. Därför driver Handelskammaren Jönköpings län 100-listan.

Syfte
Syftet med projektet är att ta fram och lansera en lista med kvinnor i Jönköpings län som har kompetens för och vilja för att inneha styrelseposter hos företag i Jönköpings län. Detta för en ökad tillväxt och utveckling samt konkurrenskraft för länets företag, men också en större chans för företag att åstadkomma en reell förändring.

Initiativtagare/projektägare
Handelskammaren Jönköpings län är en medlemsägd organisation som tillsammans med sina medlemmar arbetar aktivt för att främja och skapa bra förutsättningar för näringslivet i Jönköpings län. Sedan hösten 2020 driver Handelskammaren 100-listan för att öka styrelsernas kompetens i Jönköpings län.