Ny rapport: Vi når jämställdhet i styrelserummen år 2053

Almis senaste styrelsekartläggning från mars 2023 visar på en långsam ökning av jämställdheten i styrelserummen de senaste 10 åren. Enligt rapporten kommer det dröja fram till år 2053 innan vi har jämställda styrelser och bolag i Sverige. Jönköpings län placerar sig åter igen på plats 21 av 21 när det kommer till andel kvinnliga styrelseledamöter. Trots att det går långsamt visar rapporten att det går åt rätt håll.

Siffrorna i rapporten visar på en mycket långsam ökning av andelen kvinnor på både vd-posterna och i styrelserummen, men det finns några ljusglimtar. Det finns en tydlig trend under tio år – fler kvinnor väljs in när styrelser förändras eller nya platser kommer till. Sedan mätningarna började 2013 ligger kvoten på nästan 40 procent mellan nytillkomna platser och antalet kvinnor.

Jämställda företag presterar bättre ekonomiskt

På uppdrag av Almi har Malin Malmström, professor vid Luleås tekniska universitet, analyserat hur företag med jämställda styrelser presterar ekonomiskt jämfört med företag som inte har en jämställd styrelse. Resultatet av analyserna visar en signifikant skillnad när det gäller både omsättning och vinst över tid för åren 2013, 2016, 2017 och 2018. Ur ett makroekonomiskt perspektiv har företag med jämställda styrelser en bättre ekonomisk prestation – oavsett bransch, storlek på företaget eller om vd:n är man eller kvinna.

Långsam ökning även inom industri- och tillverkningssektorn

Vad som också är intressant och viktigt, utifrån att vi är ett industritungt län, är att vi ligger på samma nivå som nationella snittet när det gäller andel bolag som har minst en kvinna i styrelsen inom just industri/tillverkning. Vi har där ökat från 28 % 2022 till 29 % 2022, vilket även är det nationella snittet. Även om förändringarna är blygsamma, så är det en förändring.

Hur stor andel av styrelseplatserna som innehas av en kvinna varierar enligt Almis kartläggning mellan 16 och 24 procent på länsnivå. I topp ligger Södermanland där det finns en kvinna på 24 procent av platserna och i botten ligger Jönköping med 16 procent. Trots att vi kan se en positiv förändring över tid, är det svårt att bortse från att Jönköpings län åter igen hamnar på en bottenplats. 100-listan, som i dag består av drygt 100 kvinnor, agerar som en databas med kvinnor som har kompetensen och viljan att inta styrelseuppdrag. Samtliga uppfyller kriterier om att ha minst två års erfarenhet av styrelsearbete i affärsdrivande bolag och/eller ha minst två års erfarenhet av ledande befattning i ett affärsdrivande bolag.

Valberedningar – se hit!

Så, en shoutout till länets valberedningar, bolagsstyrelser och ledningsgrupper – använd 100-listan! Kompetensen finns tillgänglig, för ALLA som söker! Vi vill även ha in fler kvinnor på listan. Så hör av dig till Clara Ericsson om du vill vara med på listan eller vill tipsa mig om någon du känner. Så ska vi se om inte 2024 kan se ännu bättre ut!

 

Clara Ericsson, 
Kommunikatör & eventkoordinator
clara.ericsson@handelskammarenjonkoping.se