Daily Archives: mars 9, 2023

Ny rapport: Vi når jämställdhet i styrelserummen år 2053

Almis senaste styrelsekartläggning från mars 2023 visar på en långsam ökning av jämställdheten i styrelserummen de senaste 10 åren. Enligt rapporten kommer det dröja fram till år 2053 innan vi har jämställda styrelser och bolag i Sverige. Jönköpings län placerar sig åter igen på plats 21 av 21 när det kommer till andel kvinnliga styrelseledamöter. […]