OnePartnerGroup: ”Jämställdhet är en samhälls- och kompetensfråga”

Jane Bergman arbetar som Employer Branding Manager på OnePartnerGroup, som också är partner till 100-listan. För dem var det helt naturligt att bli en del av projektet! 

Varför är ni partner till 100-listan?

– För oss känns det helt naturligt, och det ligger oss nära tillhands i vår vardag med att tillsätta kompetens till företag i Jönköpings län såväl som runtom i landet. Jämställdhet i dag är inte enbart en kvinnofråga, det är en samhällsfråga OCH en kompetensfråga.

Vad ser ni för nytta med jämställda styrelser?

– Vi vågar nog påstå att det aldrig har varit viktigare för arbetsgivare att jobba med dessa frågor – för att attrahera och framför allt behålla sin kompetens. Att ha en styrelse och ledning som är inkluderande, både vad gäller jämställdhet och mångfald skapar bättre förutsättningar för företagen att nå en hållbar tillväxt.

Om OnePartnerGroup

OnePartnerGroup är en svenskägd koncern som erbjuder hjälp med rekrytering, bemanning, utbildning och smarta produktionslösningar. De finns verksamma på ett 50-tal orter i Sverige och har cirka 2500 engagerade medarbetare. Tillsammans är de Sveriges lokalaste rekryterings- och bemanningsföretag.

OnePartnerGroup startades i Jönköping, där de även har sitt huvudkontor.

Vill ni också bli partner till 100-listan?

Projektet med 100-listan möjliggörs tack vare våra samarbetspartners. Vi är tacksamma för att företag i Jönköpings län vill vara med och stötta denna viktiga fråga!

Kontakt & frågor: Lina Dahlström, projektledare
lina.dahlstrom@handelskammarenjonkoping.se