Nordlo: ”Jämställda styrelser bidrar till mer lönsamma företag”

Paula Ahlander är vd för Nordlo Jönköping, vars företag är partner till 100-listan. De är en del av 100-listan då de vill hjälpa företag och styrelser att hitta rätt personer till sin verksamhet.

Varför är ni partner till 100-listan?

– Vi på Nordlo är med och stöttar 100-listan för vi vill hjälpa företag och styrelser att hitta rätt personer till just sin verksamhet. Vi vet att jämställda styrelser bidrar till mer lönsamma företag och i det stora perspektivet stärkt demokrati som borgar för en bättre framtid både för individen, näringslivet och samhället. Arbetet blir ju också mycket roligare och mer dynamiskt om man har en jämn fördelning. Vi vill väldigt gärna vara med och göra vad vi kan för att synliggöra den stora kompetens och erfarenhet som finns i vår region.

Vad ser ni för nytta med jämställd styrelse?

– Nyttan är självklar! Mer lönsamma företag, i förlängningen stärkt demokrati som borgar för en bättre framtid och inte minst så blir det ett roligare styrelsearbete om man har en jämn fördelning av både kvinnor och män.

Hur jobbar ni med jämställdhet i ert bolag?

– Vi vet att mångfald stärker vår organisation och att fler perspektiv bidrar till bättre beslut och ger ökad innovationskraft. Därför arbetar vi aktivt för jämlikhet och inkludering både på lokal nivå och inom hela vår koncern. Detta gör vi genom ett koncept som vi kallar Nordlo More. More is more, i denna fråga helt enkelt. Nordlo More är ett koncerngemensamt initiativ för att driva frågor kring jämlikhet, jämställdhet, mångfald och integration inom hela Nordlo. More skall medvetengöra arbetet för en ökad inkludering och motverka diskriminering utifrån våra lagstadgade grunder. Det ska också bidra till ett jämlikhetsarbete i bredare bemärkelse och inkludering av medarbetare – oberoende av roll eller andra faktorer.

– Våra värderingar bygger på att vi agerar med hjärtat och att det är vi tillsammans som skapar affärsvärde för våra kunder och oss själva. För att lyckas med detta och att nå våra övergripande mål krävs ett stort engagemang, innovationsrikedom och en vilja till inkludering hos alla våra medarbetare. Här är Nordlo More en viktig mötesplats och ett forum för ledare och medarbetare från hela koncernen där vi under olika perioder driver arbetet framåt med skiftande fokusområden och där workshops, inspirationsföreläsningar och dialoger ligger till grund för arbetet.

Om Nordlo

Nordlo erbjuder IT- och digitaliseringstjänster till företag och offentlig verksamhet i Norden, på regional, nationell och internationell nivå. Med strategisk rådgivning, ett nära samarbete och med ansvarsfulla val av innovativ teknik hjälper Nordlo kunderna att driva digitaliseringen framåt. Nordlo har över 740 medarbetare på 41 orter i Sverige och Norge, omsättningen uppgick år 2020 till 1,4 miljarder SEK.

För Nordlo är digitaliseringen ett mänskligt hantverk, där digitala lösningar förenklar och förbättrar människors arbetsliv. Tillsammans kan vi skapa hållbar tillväxt som gör att din organisation står väl rustad inför framtiden, med kraften att skapa ett bättre samhälle.

Vill ni också bli partner till 100-listan?

Projektet med 100-listan möjliggörs tack vare våra samarbetspartners. Vi är tacksamma för att företag i Jönköpings län vill vara med och stötta denna viktiga fråga!

Kontakt & frågor: Lina Dahlström, projektledare
lina.dahlstrom@handelskammarenjonkoping.se