100-listan firade två år

Under torsdagskvällen bjöd Handelskammaren i Jönköping in till deras lokaler för att fira att 100-listan nu varit igång i två år. Kvällen började med mingel och mat innan Annika Cederfeldt Jiveby från Handelskammaren hälsade alla välkomna och gav en lägesrapport kring 100-listan. Annika pratade exempelvis om att det skulle ta 37 år för att det ska bli jämställt mellan kvinnor och män som styrelseledamöter om det fortsätter växa i den takten det gjort sedan 2013 och belyste därför hur viktigt arbetet med 100-listan är.

Kvällen fortsatte med att presentera Formue, som ny guldpartner till 100-listan. Formue är nyetablerade i Jönköping och är en oberoende förmögenhetsrådgivare som hjälper privatpersoner, stiftelser och familjer att investera på ett diversifierat sätt.

Kvällen avslutades med ett föredrag av Anna Carendi som handlade om hållbarhetsarbete i styrelser. Anna pratade om hur företag idag lägger mycket mer fokus på att integrera hållbarhet i sin affärsstrategi än tidigare och att detta kan bero på att både kunder och medarbetare ställer högre krav på hållbarhet i företagen. Anna fortsatte belysa att styrelser kan få fart på sitt hållbarhetsarbete genom att skaffa sig mer kunskap om saken, hålla bra koll på omvärlden och företagets intressen i relation till det samt hur viktigt det är att hålla koll på nya lagkrav och initiativ kopplat till hållbarhet. Avslutningsvis betonade Anna fyra områden att hålla koll på för att lyckas med hållbarhetsarbetet i styrelser, dessa var varumärket, affärsmodellen, kompetensförsörjning samt klimatpåverkan.

Stort tack till alla som kom och ett extra tack till våra samarbetsparterners till 100-listan som möjliggör detta projekt. Nu fortsätter detta värdefulla och viktiga arbete!

Partners till 100-listan
Formue Sverige ▪️ Nordea ▪️ Hestra Gloves ▪️ SEB ▪️ Grant Thornton Sweden ▪️ Länsförsäkringar ▪️ Danske Bank ▪️ Team Digtory AB ▪️ Handelsbanken ▪️ Forsheda Hus AB ▪️ Swedbank ▪️ Nordlo ▪️ OnePartnerGroup ▪️ Real Fastigheter ▪️ Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB ▪️ Almi Jönköping ▪️ Saab ▪️ Lundbergs Fastigheter ▪️ Jurediq