100-listan, för ökad kompetens i Jönköpings läns bolagsstyrelser

Det här är 100-listan, skapad av Handelskammaren Jönköpings län för att öka kompetensen och lönsamheten för näringslivet i Jönköpings län.

Har du den erfarenhet som vi söker?

Kriterierna för att finnas med på 100-listan är minst två års erfarenhet av styrelsearbete i affärsdrivande verksamhet och/eller två års erfarenhet av arbete i ledande befattning i affärsdrivande bolag.

På 100-listan kan du sortera fram
den kompetens ni är i behov av

100-listan är skapad för att öka styrelsekompetensen i regionens företag. Listan består
av kompetenta kvinnor med mycket kunskap och erfarenhet. Sök din nästa styrelseledamot här!

Nedan är två av våra kandidater.

Anna Hörberg

Affärsutveckling, Förändringsledning, Företagsledning, Hållbarhet, Ledarskap, Produktion & tillverkning, Teknik, Verksamhetsutveckling
Massa- & pappersindustri

Ida Severin

Hållbarhet, Marknadsföring/kommunikation, Verksamhetsutveckling,
Kommunikation